Apskaņošana, gaismošana. SIA "RKM Sound"

SIA "RKM SOUND" piedāvā profesionālu pasākumu apskaņošana un apgaismošana. RKM SOUND profesionālās zināšanas un tehniskās iespējas ir pietiekamas, lai nodrošinātu kvalitatīvu apskaņošanu un apgaismošanu jebkāda veida pasākumam.

RKM SOUND pakalpojumu klāstā ietilpst pasākumu profesionāla apkalpošana, kā piemēru var minēt:
1) pasākumam nepieciešamās aparatūras plānošana, nogādāšana, uzstādīšana un demontāža pēc pasākuma;
2) klienta izvēlēto mūziķu nodrošināšana ar aparatūru un apskaņošana (ja tādi pasākumā ir paredzēti);
3) gaismu aparatūras vadību pasākuma apgaismošanai (ja tāda pasākumā ir nepieciešama).

 

Datora versija