Vadības un darījumu konsultācijas. SIA "K2 Consulting"

 K2 Consulting ir profesionāļu komanda, kura apvieno kvalificētus finanšu un juridiskos profesionāļus, kuri savās sfērās darbojušies vismaz 12 gadus, ieņemot vadošus amatus finanšu, poligrāfijas, nekustamo īpašumu sektorā, tai skaitā privātās, valsts kapitālsabiedrībās un attīstības finanšu institūcijās.

K2 Consulting savu darbību uzsākusi 2011. gadā un nemitīgi pilnveidojās, sniedzot klientiem profesionālus pakalpojumus:

·      vadības konsultācijās – finanšu pārvaldībā, biznesa plānu sagatavošanā un finanšu modelēšanā,  projektu izvērtēšanā un vērtības noteikšanā;

·      darījumu konsultācijās – finansējuma piesaistē, biznesa restrukturizācijā un darba procesu efektivitātes uzlabošanā;

·      pārvaldē – nodrošinot neatkarīgu valdes locekļu funkciju izpildi, iesaistoties uzņēmuma pārvaldībā un sniedzot padomus dažādos vadības jautājumos.

K2 Consulting klienti pārstāv praktiski visas uzņēmējdarbības nozares, ieskaitot lielu starptautisku sabiedrību filiāles, veiksmīgus vietējos uzņēmumus, kā arī uzņēmumus, kas saskaras ar turpmākās darbības izaicinājumiem.

Datora versija