Grāmatvedība. SIA "Buro"

BURO, SIA ir grāmatvedības uzņēmums, kas darbojas, lai uzņēmējiem tiktu nodrošināti kvalitatīvi finanšu un grāmatvedības pakalpojumi. Piedāvā visu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR likumdošanai:

 - Grāmatvedības politikas izstrāde;
 - Pirmdokumentu pārbaude, iegrāmatošana un noformēšana (izrakstītie un saņemtie rēķini, čeki);
 - Bankas operāciju iegrāmatošana;
 - Kases operāciju uzskaite;
 - Darba algu aprēķins;
 - Pamatlīdzekļu uzskaite;
 - Attiecīgo atskaišu un pārskatu sagatavošana un iesniegšana;
 - Nodokļu aprēķināšana, nodokļu atskaišu un deklarāciju sagatavošana, to iesniegšana valsts iestādēs;
 - Debitoru/ kreditoru uzskaite un kontrole;
 - Materiālo vērtību inventarizācija;
 - Nepieciešamo atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai;
 - Grāmatvedības uzskaites atjaunošana par iepriekšējiem periodiem;
 - Sadarbība ar revidentiem. 

Uzņēmums piedāvā arī uzņēmumu reģistrēšanu un konsultācijas.

 

Datora versija