Uzņēmēji iedvesmo Ropažos!

16.06.2016
Uzņēmēji iedvesmo Ropažos!
Attīstīta novada sakārtotas un kvalitatīvas kultūrvides pamatā ir apmierināti un laimīgi cilvēki. Tādi viņi var būt, ja ir darbs. Vieni pamata darba devējiem ir uzņēmēji.

Mēs Ropažu novadā varam lepoties ar uzņēmīgiem, strādīgiem, gudriem un spējīgiem uzņēmējiem. Lai veicinātu savstarpējo sadarbību, Ropažu novada pašvaldība, Ropažu novada uzņēmēju biedrība un biedrība ”Ropažu Garkalnes partnerība” 27.maijā rīkoja pasākumu „Uzņēmēju vēlās brokastis”.

Šī pasākuma uzdevumi bija: iepazīties ar mūsu novada uzņēmēju personībām un jomu, kurā mūsu uzņēmēji strādā, saņemt viņu padomus par to, kas ir viņa uzņēmuma veiksmes stāsta pamatā, iepazīstināt ar pašvaldības aktualitātēm, kas ir saistošas uzņēmējiem, un sniegt zināšanas, kas varētu noderēt strādājot ar darbiniekiem.

Viena no pasākuma rīkotājām bija Uzņēmēju biedrība, kas pārstāv uzņēmēju intereses. Lūk, ko par pasākumu saka Uzņēmēju biedrības vadītāja Nellija Šlēgelmilha: „Pirmkārt, paldies visiem, kuri veltīja šī pasākuma norisei savu laiku, enerģiju un iedvesmu! Bez motivējošas komandas, kas bija Eva Haberkorne Vimba, Sanita Megere-Klevinska, Valdis Valtenbergs, Andrejs Gulbis un es, Nellija Šlēgelmilha, tas noteikti nebūtu izdevies tik kvalitatīvi. Otrkārt, paldies visiem uzņēmējiem, kuri noticēja mums un ieradās. Pārmaiņas būs, ja tās veidosim mēs paši, un visa sākums ir ticība tām! Vēlās brokastis bija viens no šī gada uzņēmēju pasākumiem novadā ar pavisam vienkāršu mērķi - apzināt mūsu uzņēmējus, saprast, kādas nozares tie pārstāv. Šī iegūtā informācija palīdzēs veidot datu bāzi, kuras pielietojums nākotnē būs noderīgs ne tikai uzņēmējiem pašiem, bet arī iedzīvotājiem un pašvaldībai. Ļoti svarīgi bija arī  izzināt mūsu uzņēmēju vajadzības, iespējams kādas problēmas, lietas, kuras kopīgiem spēkiem ir atrisināmas noteikti vienkāršāk, produktīvāk, nekā uzņēmējam individuāli. Biju informēta, ka mūsu novadā ir spēcīgi  un lieli uzņēmēji, bet biju patīkami pārsteigta, klausoties  uzņēmēju prezentācijas, par to, ka arī mazie uzņēmēji ir spēcīgi, sasniegumiem un  idejām bagāti. Pēc manis apkopotās informācijas, novadā ir gandrīz visu nozaru pārstāvji. Mēs, neizmantojot pakalpojumu ārpus novada, varam nodrošināt sevi sākot ar pārtiku un beidzot ar mājas būvniecību, izmantojot tikai vietējo pakalpojumus, un tāds arī ir viens no nākotnes mērķiem- veidot sadarbību starp „savējiem”. Labāka cena, pēc apkalpošana, citi ieguvumi sadarbības rezultātā.   

Uzņēmēji ir ļoti svarīgs spēlētājs mūsu visu ikdienā - sniedz pakalpojumus, nodrošina mūs ar precēm, dod darbu, tātad caur uzņēmēja doto, mēs  spējam rūpēties par savu ģimeni. Lai uzņēmēji novadā būtu vairāk, lai novadā būtu mazāks bezdarbnieku skaits, lai novadā atgrieztos tauta, uzņēmējam ir jārada vide, lai viņš šeit gribētu un varētu darboties, un viņš radīs darba vietas un cilvēki paliks šeit. Protams, darbs tā ir tikai viena no ikvienas ģimenes vajadzībām, bet ļoti būtiska. Bet atslēgas vārds  pāri visam ir sadarbība - starp  iedzīvotājiem kā patērētājiem un uzņēmējiem, tā iedzīvotājiem un pašvaldību, tā pašvaldībai ar uzņēmējiem. Visos virzienos- sadarbība. Nebūs sadarbības, nebūs nākotnes. Ir jānotic un ir jādara. Lai mums visiem izdodas turpināt veiksmīgi iesākto gadu!”

Pasākumā piedalījās 65 uzņēmēji, kuri dalījās savā vērtīgajā uzņēmējdarbības pieredzē klātienē. Šie cilvēki ikdienā rada darbavietas un tādējādi veicina mūsu novada labklājību. Vēlu visiem sadarbības partneriem, lai pieredze, zināšanas un iedvesma noder, tiek likta lietā un palīdz nonākt pie tiešām izciliem sasniegumiem kā uzņēmējdarbībā, tā arī dzīvē.

Fotogrāfijas

Pasākuma rīkotāja

Sanita Megere-Klevinska

Datora versija