Saskaņošanai nodota portfeļgarantiju atbalsta programma uzņēmējiem

13.04.2017
Saskaņošanai nodota portfeļgarantiju atbalsta programma uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi jaunu atbalsta programmu uzņēmējiem par portfeļgarantijām sīko, mazo un vidējo komersantu (MVK) kreditēšanas veicināšanai, kura Latvijā līdz šim nav bijusi ieviesta Atbalsta programmas kopējais finansējums – 8 miljoni EUR. Plānots, ka portfeļgarantijas komersantiem būs pieejamas šā gada 4. ceturksnī.

Atbalsta programmas projekts nosaka garantiju atbalsta piešķiršanas nosacījumus MVK ierobežotas portfeļgarantijas veidā.

 

Portfeļgarantijas ir valsts atbalsts uzņēmējiem garantijas veidā par kredītiestādes sniegtu finanšu pakalpojumu. Portfeļgarantijas mērķis ir veicināt finansējuma pieejamību komersantiem, uzlabojot kredītiestāžu finanšu pakalpojumu pieejamību MVK nepietiekama nodrošinājuma gadījumā, kas veicinās gan jaunu uzņēmumu veidošanos, gan esošo darbības paplašināšanos. Plānots, ka instrumenta ieviešana palielinās kreditēšanas apjomus un nodrošinās MVK ātrāku finanšu pakalpojumu saņemšanu.

 

Garantiju pieejamību nodrošinās Attīstības finanšu institūcija Altum (Altum).

 

Programmas ietvaros katram individuālajam darījumam saistību nepildīšanas gadījumā tiks segti zaudējumi garantijas apmērā, bet kopumā nepārsniedzot Altum līgumā ar kredītiestādi noteikto ierobežoto garantijas summu (noteikts procentuālais apjoms no aizdevumu portfeļa).

 

Garantijas varēs saņemt par kredītiestādes izsniegtiem aizdevumiem investīciju veikšanai un apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, kā arī finanšu līzingu. Investīciju aizdevumu un līzinga maksimālais termiņš noteikts 10 gadi, bet apgrozāmiem līdzekļiem - 5 gadi. Maksimālais finanšu pakalpojuma apjoms vienam komersantam ir 250 000 EUR, tiek plānots, ka atbalstu saņems aptuveni 200 komersanti.

 

Aicinām komersantus paust viedokli par jauno atbalsta programmu - detalizēti ar izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par portfeļgarantijām sīko, mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē. Atbalsta programma vēl jāakceptē Ministru kabinetā.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Datora versija