Ropažu uzņēmēju vakars pulcē lielāko dalībnieku skaitu

29.10.2018
Ropažu uzņēmēju vakars pulcē lielāko dalībnieku skaitu
“Kas nu sunim asti cels, ja ne pats! - jūtamies ļoti gandarīti, ka esam vislielākais dalībnieku skaits, kāds bijis uzņēmēju vakarā!” ar šādiem vārdiem biedrības “Ropažu novada uzņēmēji” valdes priekšsēdētāja Nellija Štolcermane (turpmāk tekstā - BRNU) atklāja pasākumu.

Jau otro gadu pēc kārtas Ropažu novada pašvaldība sadarbībā ar BRNU un biedrību “Ropažu Garkalnes partnerība” kopīgi rada pasākumus uzņēmējiem un šis ir viens no kārtējiem, veiksmīgiem projektiem.

Šoreiz Ropažu uzņēmēju vakarā ieradās 64 viesi! Gan Ropažu, gan Garkalnes uzņēmēji, kā arī viesi no citām Pierīgas uzņēmēju biedrībām – no Ikšķiles, Mārupes, Lielvārdes, Ādažiem, Rīgas, Salaspils un Ogres. Pasākums guva jaunas auditorijas piekrišanu. Viens no pasākuma viesiem bija “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, par ko mums ir liels pagodinājums.

Pasākumu atklāja BRNU valdes priekšsēdētāja N.Štolcermane atzīmējot, ka tā sauktā “Trīsvienība” (visi augstāk minētiem pasākuma organizatori) solītos pasākumus jau otro gadu realizē pēc plāna: uzņēmēju brokastis, pavasara Ropažu un Garkalnes uzņēmēju diena “Garoza”, pieredzes apmaiņas brauciens (šogad Cēsis) un uzņēmēju vakars. Nellija vērš uzmanību, ka jāatzīmē arī pasākums / kampaņa “STOP IELĀPIEM” par P4 ceļa atjaunošanu, kuras ietvaros tika savākti vairāk nekā 4000 paraksti, notika dažādas sabiedrības uzmanību piesaistošas konferences, kampaņas, tika filmēti sižeti un nesen šis jautājums pacelts pat Ministru prezidenta kunga M.Kučinska vizītē Ropažos.

BRNU iesaistās arī citos Ropažu attīstībai svarīgos jautājumos, piemēram, sadarbībā ar pašvaldību tiek aktīvi risināts jautājums par dzīvojamo platību, jaunas degvielas uzpildes stacijas jautājums, izglītības jautājumi, teritoriālais plānojums un daudzi citi jautājumi, kas attiecas uz kvalitatīvu, ilgtspējīgu, efektīvu un uz sadarbību vērstu uzņēmējdarbības vidi novadā! Par pasākumu biedrības ”Ropažu Garkalnes partnerība” vadītāja Eva Haberkorne -Vimba: “Uzņēmēji kļūst aktīvāki, piedalās, iesaistās. Es saskatu rezultātu. Mūsu izsludinātajos uzņēmējdarbības projektu konkursos parādās ar vien labākas un labākas biznesa idejas!”

 “Ļoti būtiski ir veidot atpazīstamību Ropažu novadā, ne tikai caur uzņēmējdarbību, taču caur jebkādiem segmentiem un ar jebkādiem instrumentiem, jo mums ir jāstāsta par sevi, mums ir jālepojas par sevi, mums ir jādomā pozitīvi, mums ir jāsadarbojas, jāredz lietas ilgtermiņā. Pašlaik apkārt ir ļoti jaudīgi cilvēki, uzņēmēji, organizācijas, ko piesaistot dažādiem projektiem, viss novads var būt ieguvējs kopumā! Mums būs P4 un pavisam drīz! Es tam ticu! Un otrs būtiskais atslēgas vārds ir sadarbība. Šo divu gadu laikā sadarbība ar pašvaldību ir izveidojusies un visnotaļ veiksmīga. Ir pagājuši tikai 2 gadi un uzņēmējdarbība novadā ir “pamodināta”, uzņēmēji ir “izkustināti”!” tā Nellija Štolcermane.

Pasākuma turpinājumā dzirdējām jaunāko un aktuālāko par uzņēmējdarbību novadā Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieces Renātes Gremzes uzrunā. Daudzi uzņēmēji bija pat pārsteigti, ka tik daudzi jautājumi saistībā ar uzņēmējdarbību jau tiek novadā risināti. Ne vienmēr ir tāda iespēja un atbilstoši kapacitātei notiek lietas, pasākumi, procesi, par kuriem vēl nav bijusi plašāka informācija, tāpēc šī pasākuma ietvaros viss aktuālais bija apkopots vienā prezentācijā.

Viens no vieslektoriem bija “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras”  klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Linda Grīnfelde, kura uzņēmējus “aizrāva” ar savu stāstījumu par tēmu “Ar pievienoto vērtību tavai idejai”. Nauda tavai idejai ir, tāpēc vajag šo ideju pareizi prezentēt, saņemt līdzfinansējumu un realizēt. LIAA gaida Jūsu idejas, ko esat aicināti sūtīt Ropažu piederības Ogres biznesa inkubatora vadītājai uz e-pasta adresi ilze.linkuma@liaa.gov.lv.

Pasākuma noslēgumā ilgi gaidīta lekcija! Radoša, digitālā satura mārketinga aģentūras NEW BLACK Artūra Medņa aizrautīgais stāstījums mūs iepazīstināja par tēmu  “Millenials - nākotnes nozīmīgākais darbaspēks, ar kuru jārēķinās jau šodien. Kā uzrunāt tūkstošgades paaudzi un kā ar to strādāt.” Tas ir par mūsdienu cilvēku, vai kā to šodien sauc - Milleniāli, kas kolosāli paskaidro un izskaidro šī brīža situāciju gan sabiedrībā, gan ikvienā organizācijā, kā arī, protams, darbā un darba vidē. Artūrs saprotami paskaidroja, cik tieši Milleniāla (vecums šobrīd no 18-36 gadi) sabiedrība atšķiras no tā saucamās X-paaudzes, kuri ir vecuma grupā no 37-55 gadi. Un ja runājam par nodarbinātību, tad šobrīd X-paaudzes nodarbinātie pēc pētījumiem ir 320 000, taču Milleniāla paaudze ir 290 000, tāpēc ir skaidri redzams, ka šis jautājums ir aktuāls un kļūst aiz vien aktuālāks. Mums ir jāsaprot šī paaudžu atšķirīgā domāšana, uztvere un tāpēc ar individuālu pieeju, ar katru paaudzi arī jāsadarbojas. Mēs nevaram pagriezt muguru un palikt pie tā, ka mēs viens otru nesaprotam, jo pēc pāris gadiem Milleniāls paaudze pārņems šodienas gan darba ņēmējus, gan darba devējus. Ar tik ikdienišķiem dzīves piemēriem Artūrs publikai pastāstīja, ko Milleniāla paaudzei nozīmē nauda, karjera, ģimene, pienākumi, tehnoloģijas, kāda veida un satura reklāmas ir tās, ko šī paaudze dzird, ar ko nodarbojas šī paaudze, kāda ir šīs paaudzes attieksme pret dzīvi, kādi ir šīs paaudzes mērķi un, protams, noslēgumā - kā sadarboties, kā strādāt, kā panākt vēlamo rezultātu no Milleniāla paaudzes. Tā ir un tajā pašā laikā nav zinātne, tā ir izpētīta psiholoģija, izpētīta paaudze no dažādiem aspektiem un ir jāuzticas tiem, kuriem ir sasniegti rezultāti darbā ar Milleniāla paaudzi. Neizsakāms paldies Artūram Mednim par “apgaismību” šīs aktuālās tēmas ietvaros. 

Ar prieku par padarīto, ar gandarījumu par rezultātu un par iesāktā turpināšanu - uz tikšanos nākamajā pasākumā, vai jau rīt, jo BRNU ir vienmēr pieejami, atvērti idejām, priekšlikumiem un sadarbībai!

            Pasākuma atspoguļojuma ziņas autore: Nellija Štolcermane

 

Datora versija