Ropažu uzņēmēji smeļas pieredzi Cēsīs

11.10.2018
Ropažu uzņēmēji smeļas pieredzi Cēsīs
Jau sen izgudrotais un izmēģinātais nav jāizdomā no jauna, jābūt tikai atvērtiem un gribošiem apmainīties ar pieredzi un zināšanām. Tāpēc Ropažu uzņēmēji kopā ar pašvaldības darbiniekiem 10.oktobrī devās uz Cēsīm.

Ropažu novada pašvaldības un biedrības “Ropažu novada uzņēmēji” pārstāvji uzzināja, kādi jaunumi Cēsīm ir uzņēmējdarbības jomā, kādas aktualitātes un kāda sadarbība notiek starp uzņēmējiem un pašvaldību, kā arī apmeklēja dažus no veiksmīgi strādājošiem Cēsu uzņēmumiem.

Cēsu novada pašvaldības komunikācijas un klientu servisa pārvaldes komunikācijas speciālists Aleksandrs Abramovs plaši un aizraujoši stāstīja par Cēsīm kā pilsētu un novadu, par to, kas līdz šim ir paveikts un kādi ir tuvāko un arī tālāko gadu plāni. Cēsis ir vēsturiska pilsēta, 3.vecākā pilsēta Latvijā, un tomēr arī ļoti inovatīva. Aleksandrs atklāja, ka Cēsis cenšas “zagt” cilvēkus no citām Latvijas pašvaldībām. Tas ir viens no Cēsu pilsētas pēdējo gadu uzstādījumiem un uzdevumiem - piesaistīt jaunas ģimenes, iedzīvotājus. Tādēļ ir jāattīsta ne tikai plašas iespējas iedzīvotājiem ikdienā saņemt kvalitatīvus pamatpakalpojumus, bet jāattīsta ir arī uzņēmējdarbība. Kā to dara Cēsu pašvaldība? Tiek piešķirti dažādi granti uzņēmējiem, pēc dažādiem kritērijiem tiek piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, tiek attīstīts biznesa inkubators Cēsīs, tiek sniegtas uzņēmējdarbības speciālista konsultācijas un organizēta palīdzība dokumentācijas sagatavošana dalībai ES projektu konkursos. Pašvaldība kārto infrastruktūru un investē revitalizācijā,- veidojot platformu un vidi uzņēmējiem.

Cēsu pašvaldība ir īpaša ar to, ka organizē darbu ar diasporu, kas ir aizbraukušo iedzīvotāju sistemātiska, individuāla aicināšana atpakaļ uz Latviju, uz Cēsīm.

Viens no pašvaldības labas gribas žestiem ir koprades māja “SKOLA 6”. Tā ir pašvaldības ēka, kurā jaunie uzņēmēji, kas vēl tikai sāk savu biznesu, sadarbojas zem viena jumta, dala telpas, kopā sedz telpu nomas un uzturēšanas izdevumus, kas ir ļoti demokrātiski izmaksu ziņā. Vispasaules tendence liecina, ka pēc 3-7 gadiem šādiem koprades, kopdarbības projektiem un formām būs liels pieprasījums un ļoti liela daļa uzņēmēju strādās tieši tā.

Viena no problēmām, kas Cēsu novadam ir steidzami risināma, tāpat kā Ropažu novada pašvaldībai, ir dzīvojamā fonda deficīts/neesamība. Pateicoties Cēsu novada mēra Jāņa Rozenberga iniciatīvai, ir veiktas izmaiņas normatīvajos aktos un pašvaldība varēs finansēt dzīvojamo platību iegādi un renovāciju. Pirmos soļus jau veiksmīgi spērusi Valmieras pašvaldība, kurai sekos arī citas, tajā skaitā Cēsis. Dažādu sadarbības modeļu izveide un attīstīšana ir pieredze, ko var pārņemt gan Ropažu pašvaldība, gan uzņēmēji.

Ropažu uzņēmēji tikās arī ar Cēsu uzņēmēju kluba pārstāvjiem, kuri par sadarbību ar pašvaldību saka: “Mēs nekarojam un necīnāmies ar pašvaldību. Jau sen ar pašvaldību spēles noteikumi ir atrunāti. Absolūts respekts vienam pret otru. Ir skaidrs,- ja nebūs uzņēmēju, nebūs darba vietu, nebūs pašvaldības budžetā arī nodokļu. Viss ir tieši tik vienkārši”.  Cēsu uzņēmēju kluba valdes priekšsēdētājs Arkādijs Sušniks iepazīstināja arī ar kluba darbības principiem un tā dalībnieku aktivitātēm.

Turpmākajā dienas gaitā bija iespēja apmeklēt trīs veiksmīgus un klientu pieprasījumam sekojošus uzņēmumus. Pirmais uzņēmums, kur viesojās brauciena dalībnieki,   bija “Cēsu maize”. Tā ir neliela maizes ceptuve pašā Cēsu centrā, kuras saimnieks ir IT speciālists Agnis Elperis. Tik ļoti atšķirīgo uzņēmējdarbību savam ikdienas darbam IT jomā Agnis uzsāka ar Cēsu novada Granta programmas finansiālo atbalstu. Šobrīd pieprasījums ir tik liels, ka dienas cepumu izpērk četru stundu laikā.

 “Cēsu alus” sniedza ne tikai lielisku ieskatu un pamata zināšanas par alus tapšanu, bet dalījās arī ar biznesa informāciju par ražošanas apmēriem, eksporta virzieniem un konkurenci. Tika izrunāts, kas ir uzņēmuma veiksmes atslēga, kādi ir viņu mērķi un nākotnes plāni. “Cēsu alus” aldaris Māris Grambergs iepazīstināja ar ļoti plašo alus šķirņu izvēli un alkoholisko kokteiļu un bezalkoholisko dzērienu klāstu, ko ražo uzņēmums.

Z/S "Kliģeni", kas pazīstami ar zīmolu DĀRZNIEKS, pārsteidza nesagatavotus par niansēm tomātu un gurķu audzēšanā. Šis ir ģimenes uzņēmums jau vairāk kā 25 gadus. Viss, ko šie uzņēmēji ir radījuši, balstās uz vairāku gadu pašu pieredzi, pašu zināšanām un kļūdām. Kāpēc gurķis ir līks? Tāpēc ka to apputeksnēja kamene. Savukārt tomātiem kamene ir vajadzīga un notiek speciāla kameņu piegāde ik pēc divām nedēļām.  Ieteikums no DĀRZNIEKS vairumtirdzniecība vadītāja Reiņa Reķa ir tomātus turēt uz galda, bet gurķus ledusskapī, tā tie ilgāk saglabājas sveigi.

Šāda veida viesošanās pie citu novadu uzņēmējiem ir kā atspēriens, kā iedvesma jaunām idejām un mērķiem. Tas ir kā kārtējais apliecinājums, ka arī mēs varam, arī mums ir visas iespējas radīt īpašu un mūsdienu tirgū konkurējošu produktu vai pakalpojumu.

Paldies Ropažu novada pašvaldībai, biedrības “Ropažu novada uzņēmēji” biedriem  un citiem Ropažu pārstāvjiem, kas šādus braucienus organizē, atbalsta un tajos piedalās!

 

Nellija Štolcermane/BRNU valdes priekšsēdētāja

Datora versija