Mazbānīša dzelzceļa uzbēruma vaļņi Rudāju mežā

Mazbānīša dzelzceļa uzbēruma vaļņi Rudāju mežā

I Pasaules kara gados, ap 1916. gadu, Ropažu novadā izbūvēja divas šaursliežu dzelzceļa līnijas. Viena līnija, ar sliežu platumu 750 mm, sākusies no Ropažu stacijas (mūsdienās Garkalnes stacija) ar pieturas punktiem Bāliņi - Podkājas – Endzeliņkrogs - Nikolajs un galapunktu Endzeliņmuižā. Pēc vietējo iedzīvotāju ziņām, dzelzceļš kalpojis kokmateriālu pārvadāšanai.

Otra līnija, ar sliežu platumu  600 mm, sākusies no Ikšķiles stacijas ar pieturas punktiem Kaparāmurs –Tīnuži, kur dzelzceļš sadalījās divos atzaros: uz A pusi novirzījās uz Kranciemu, uz Z pusi turpinājās ar pieturām Jumuči – Skujenieki – Kangari - Lantes un galapunktu Ropažumuižā. Šaursliežu dzelzceļa līnija no Ikšķiles stacijas uz Ropažu muižu aktīvi izmantota arī Latvijas brīvības cīņās 1919. gadā.

Abu šaursliežu dzelzceļu uzbērtie vaļņi fragmentāri aplūkojami arī mūsdienās Tumšupē un mežā pie Palmēnu mājas.

56.9332581,24.6344081

Attēli

Datora versija