Augšciema skola

Augšciema skola

Sākotnēji saukta par Aleksandra skolu, pirmoreiz dokumentēta 1889. gada kartē kā skolai piederoša zeme pie Upessužiem, Villasmuižas, Āriņiem. 1892. gadā Aleksandra skolā strādājis skolmeistars Čakars. Pēc Ropažu draudzes skolmeistara Augusta Kažoka rakstītā, tā bijusi glīta māja ar omulīgu klasi, kurā audzētas arī efejas. Turienes skolnieki nepratuši runāt krieviski, rēķināt un dziedāt. Bībeles stāstus gan viņi labi esot stāstījuši. Iespējams, ka 20. gs. Aleksandra skola pārdēvēta par Augšciema skolu, jo lokalizācijas vieta 19. gs. kartē ir tuvu Augšciema skolas vietai.

Augšciema I pakāpes pamatskolā mācījās 1. un 2. klases skolnieki. Viena no pēdējām skolotājām bija Anna Pētersone. 1935. gadā Augšciema skolnieki sāka mācības jaunajā 6. klasīgajā pamatskolā Ropažu centrā.

56.9582734,24.7086972

Attēli

Datora versija