Veicināsim mājražotāju, amatnieku un citu izstrādātāju un izgatavotāju attīstību novadā

31.03.2020
Veicināsim mājražotāju, amatnieku un citu izstrādātāju un izgatavotāju attīstību novadā
Sveiks, mājražotāj, amatniek un jebkurš, kurš kaut ko gatavo, ražo utt. Aizvien vēlamies ievietot informāciju par Jums un jūsu darbiem mājas lapā.

Tas izskatīsies šādi: https://ropazi.lv/lv/turisms/majrazotaji/

Vēlamies veicināt mājražotāju, amatnieku, tekstilizstrādātāju, šuvēju, dārznieku un dažādu citu izstrādātāju un izgatavotāju attīstību.
Ja esiet legalizējis savu nodarbošanos, lūdzu, pastāstiet mums par sevi, lai arī mēs varam stāstīt un rādīt Jūs ne tikai savā novadā, bet arī ārpus tā un ievietot informāciju par Jums un Jūsu nodarbi mājaslapā.

Lūdzam iesūtīt sekojošu informāciju:
- nodarbošanās,
- nodarbes apraksts,
- kontaktinformācija (tel. nr., e-pasts, ja nepieciešama adrese),
- bildes
e-pastā – turisms@ropazi.lv

 

Datora versija