Interešu un neformālāS izglītības programmas sportā jauniešiem vecumā no 18 gadiem un pieaugušajiem

VINGROŠANA SENIORIEM

Mērķauditorija: seniora vecuma (62+) iedzīvotāji, dāmas un kungi. Grupā  no 12 dalībniekiem. Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā Zaķumuižas sporta zālē un apkārtnē. Otrdienās 1 stunda veselības  vingrošana, sestdienās 2 stundu nūjošana. Bezmaksas, trenera darba apmaksu un telpas nodrošina pašvaldība. Ikgadējs Nūjošanas festivāls senioriem maijā, Zaķumuižas stadionā un apkārtnē, iespēja piedalīties līdzīgos pasākumos Latvijā

Antoņina Razgaila, sporta pedagoģijas maģistrs, nūjošanas instruktore. Tālrunis - 26559971.

 

BASKETBOLS JAUNIEŠIEM

Mērķauditorija: 18 - 30 gadus veci Ropažu novada jaunieši. Grupā no 20. Treniņi notiek 2 reizes nedēļā Zaķumuižas sporta zālē. Komanda  - “Nenormāli cieti /Zaķumuiža” startē  Pierīgas sporta spēles; “Olybet Darba dienu basketbola līgas” čempionāts. 

Oskars Petnjušs, B kategorijas treneris, Tālrunis 26300870,  Elīna Petjuša, C kategorijas treneris

 

SPORTA KLUBS “SKILLE”. ŠAUTRIŅSPĒLE, NOVUSS, GALDA TENISS

Mērķauditorija: iedzīvotāji (16+). Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā Zaķumuižas sporta zālē. Otrdienās un ceturtdienās no plkst.19.30 - 22.00.

Šautriņspēles apmācība un komandas meistarības celšana. Dalība sacensībās novadā, Latvijā.

Rūdolfs Mežeckis, tālrunis 29142707.

Novuss, zolītes, galda teniss – Ropažu novada čempionāta posmi reizi mēnesī, Pierīgas sacensības, Latvijas čempionāts, turnīri Latvijā.

Andrejs Ploriņš, tālrunis 29212457.

 

Datora versija