Neformālās izglītības programmas sportā jauniešiem vecumā no 18 gadiem un pieaugušajiem

 

BASKETBOLS 16+

Licence izsniegta Ropažu novada pašvaldībai,  numurs 54/2020, līdz 23.10. 2023.

Mērķauditorija: seniora vecuma (16+) iedzīvotāji, jaunieši. Grupā  no 18 - 25 dalībniekiem. Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, treniņa ilgums 1,30 stunda. Zaķumuižas sporta zālē. Bezmaksas. Gada apjoms līdz 282 stundām; no tām, paredzēta dalība sacensībās  līdz 87 stundām. Mērķis – veidot jauniešu komandas basketbolā, piedalīties atbilstošas sagatavotības un līmeņa tautas sporta sacensībās. Veidot sportiskas, veselas, fiziski spēcīgas un mērķtiecīgas personības, pilnveidot  VFS, basketbola un strītbola spēles prasmi, stiprināt piederības apziņu novadam, ciematam, komandai. Trenera darba apmaksu un telpas nodrošina pašvaldība. Daļējs līdzfinansējums dalībai sacensībās. Jaunu dalībnieku uzņemšana katru gadu, rudenī.

Vadītājs: Oskars Pentjušs, sporta pedagoģijas bakalaurs, basketbola treneris. Interesēties  Zaķumuižas sporta zālē, 67958498.

 

VINGROŠANA SENIORIEM

Licence izsniegta Ropažu novada pašvaldībai,  numurs 56/2020, līdz 23.10. 2023.

Mērķauditorija: seniora vecuma (60+) iedzīvotāji, dāmas un kungi. Grupā  no 8 - 12 dalībniekiem. Gada apjoms līdz 145 stundām. Nodarbības notiek 1 -2 reizes nedēļā, ilgums 1 stunda, Zaķumuižas sporta zālē un apkārtnē. Bezmaksas. Veselības nostiprināšana, vispārējā fiziskā sagatavotība. Kardiotreniņš, muskuļu korsetes stiprināšana, lokanības saglabāšana - regulāras aktivitātes, kas nodrošina pilnvērtīgu, veselīgu un kvalitatīvu dzīvi. Trenera/instruktora darba apmaksu un telpas nodrošina pašvaldība.

Vadītāja: Antoņina Razgaila, sporta pedagoģijas maģistrs, nūjošanas instruktore. Tālrunis – 26559971 vai interesēties  Zaķumuižas sporta zālē, 67958498.

 

NŪJOŠANA SENIORIEM

Licence izsniegta Ropažu novada pašvaldībai,  numurs 55/2020, līdz 23.10. 2023.

Mērķauditorija: seniora vecuma (60+) iedzīvotāji, dāmas un kungi. Grupā  no 12 -18 dalībniekiem. Gada apjoms līdz 144 stundām. Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, ilgums  līdz 2 stundām, Zaķumuižas apkārtnē. Bezmaksas. Veselības nostiprināšana, vispārējā fiziskā sagatavotība. Kardiotreniņš, muskuļu korsetes stiprināšana, lokanības saglabāšana - regulāras aktivitātes, socializācija,  kas nodrošina pilnvērtīgu, veselīgu un kvalitatīvu dzīvi. Trenera/instruktora darba apmaksu nodrošina pašvaldība.

Vadītāja: Antoņina Razgaila, sporta pedagoģijas maģistrs, nūjošanas instruktore. Tālrunis – 26559971 vai interesēties  Zaķumuižas sporta zālē, 67958498

 

Datora versija