2016. gads

Sporta pasākumu kalendārs Ropažu novada iedzīvotājiem. Jūnijs, jūlijs, augusts
.pdf
16.06.2016
Sporta pasākumu kalendārs Ropažu novada iedzīvotājiem. Janvāris
.pdf
05.01.2016
Sporta pasākumu kalendārs Ropažu novada iedzīvotājiem. Marts
.pdf
10.03.2016
Sporta pasākumu kalendārs Ropažu novada iedzīvotājiem. Aprīlis
.pdf
10.03.2016
Sporta pasākumu kalendārs Ropažu novada iedzīvotājiem. Maijs
.pdf
27.01.2016
Sporta pasākumu kalendārs Ropažu novada iedzīvotājiem. Novembris
.pdf
09.11.2016
Sporta pasākumu kalendārs Ropažu novada iedzīvotājiem. Decembris
.pdf
09.11.2016
Sporta pasākumu kalendārs Ropažu novada iedzīvotājiem. Septembris
.doc
28.01.2016
Sporta pasākumu kalendārs Ropažu novada iedzīvotājiem. Oktobris
.pdf
28.01.2016
Sporta pasākumu kalendārs Ropažu novada iedzīvotājiem. Februāris
.pdf
09.02.2016
Datora versija