Apvienotā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēde

Datora versija