Literārā studija - Ilgais ceļš uz savu valsti

07.03.2017

LITERĀRĀ STUDIJA - Ilgais ceļš uz savu valsti.

 

19.gs.vidū visa vara tagadējā Latvijas teritorijā bija krievu ierēdņu un vācu muižniecības rokās.

Tas bija laiks, kad jaunlatviešu kustības ietekmē veidojās latviešu inteliģence, kas nekaunējās no savas tautības un valodas, bet domāja kā to izkopt un attīstīt. Viņiem ļoti pietrūka vienojoša centra.

Par tādu 1868.gadā kļuva dibinātā Rīgas Latviešu biedrība (RLB), kas līdz Latvijas valsts izveidošanai bija mūsu tautas nacionālās kustības, kultūras un zinātnes šūpulis.

Biedrība par tautas saziedotiem līdzekļiem 1869.gadā uzcēla savu namu Rīgā, Pauluči (tagad Merķeļa) ielā Nr.13. Šajā ēkā tika likti pamati latviešu teātrim un vēstures muzejam, te uz sanāksmēm pulcējās tautskolotāji, zemturi un rūpnieki, te meklējami aizsākumi Latvijas Universitātei un Mūzikas akadēmijai. Biedrība sarīkoja un vadīja Vispārējos Dziesmusvētkus, izdeva pirmo Konversācijas vārdnīcu, te sabiedriskā darbā pieredzi guva mūsu valsts nākamie vadītāji.

23.martā plkst.19.00 Ropažu novada bibliotēkā par Rīgas Latviešu biedrības nozīmi Latvijas valsts izveidošanā stāstīs Edgars Mucenieks.

Cetu., 23.03.2017
19:00
Datora versija