Bērnu emocionālā audzināšana. Kurss Ropažos. Vecākiem, vecvecākiem, audzinātājiem, aizbildņiem un ikvienam interesantam.

01.11.2018

Bērnu emocionālā audzināšana.  Kursi vecākiem, vecvecākiem, audzinātājime, aizbildņiem,visiem interesentiem.

Ropažos, PII "Annele" no 9. oktobra 17:00 - 19:00, otrdienās līdz 11. decembrim Zaķumuižas pamatskolā no 11. oktobra 17:00 - 19:00, ceturdienās līdz 13. decembrim.

Nodarbības vadītāja: sertificēta BEA programmas vadītāja Evita Anča.

Iepriekš pieteikties pa tālr. 27134698; 67918553 vai e-pastā: veseliba@ropazi.lv . Dalība projekta aktivitātēs- BEZ MAKSAS norit projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā (Nr. 9.2.4.2/16/I/065).

Otrd., 11.12.2018
17:00
Datora versija