Zaķumuižas pamatskolas deju kolektīvs "Garauši" X Skolēnu dziesmu un deju svētkos

Datora versija