Valsts svētku ieskaņas koncerts Ropažu Evanģēliski luteriskajā baznīcā "Svētī Debesis šo zemi"

Datora versija