Skolotāju dienai veltīts pasākums 2013. gada 12. oktobrī

Datora versija