Ilze Zariņa, 8.marts, eksotiskās dejas

Datora versija