Ansambļa LIRUM Senās mūzikas koncerts Vasaras svētkos Ropažu Ev. Lut. baznīcā

Datora versija