Veselības Veicināšana

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā (Nr.9.2.4.2/16/I/065)

 

Projekta mērķis ir veicināt veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu pieejamību Ropažu novada iedzīvotājiem. Veselības veicināšanas pasākumi ir vērsti uz sabiedrības informēšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, paradumu maiņu un veselīga dzīvesveida izkopšanu, kas sekmē veselīgas sabiedrības veidošanos. Slimību profilakses pasākumi ir vērsti uz pasākumu kopumu, kuru mērķis ir novērst un samazināt apstākļus, kas var novest pie veselības pasliktināšanās, kā arī savlaicīgi novērst veselības traucējumu riskus. Veselība ir viena no cilvēka dzīves pamatvērtībām, kuras pamatā ir vairāki pamatfaktori - veselīgs uzturs, fiziskā aktivitāte, dzīve bez atkarībām, garīgā labklājība u.c faktori, kam tad arī tiks pievērsta uzmanība projekta realizācijas laikā. Veselības veicināšanas un profilakses pasākumu mērķgrupa ir visi novada iedzīvotāji, taču jo īpaši bērni un pieaugušie, jo veselīgas sabiedrības veidošanās sākas ģimenē. Projekta ietvaros aktivitātēs plānots iesaistīt ne mazāk kā 1383 novada iedzīvotājus. 
Veselības veicināšanas aktivitātes nodrošinās līdzdalības iespējas ikvienam novada iedzīvotājam celt savu "veselības potenciālu". Ar tādām aktivitāšu formām kā lekciju cikli, nodarbību cikli, brīvo sarunu cikli, garīgās prakses veicināšana, fizisko aktivitāšu nodrošināšana tiks veicināta izpratne par veselīgu uzturu, fizisko aktivitāšu iekļaušanu ikdienas ritmā, garīgo pilnveidošanos, atkarību mazināšanu u.c. 

Fonds: Eiropas Sociālais fonds

Vadošā iestāde: Veselības ministrija

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta kopējās izmaksas: EUR 82034,00

ESF finansējums: EUR 69728,90

Valsts budžets finansējums: EUR 12305,10

Projekta īstenošanas laiks: 24.04.2017.-31.12.2019.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/065) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta vadītāja: Sanita Upīte

Kontaktinformācija: sanita.upite@ropazi.lv, t. 67918553

Dokumenti

Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā (Nr.9.2.4.2./16/I/065) darba plāns
.pdf
29.05.2017
Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā (Nr.9.2.4.2./16/I/065) aktivitāšu plāns Septembrim
.pdf
31.08.2017
Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā (Nr.9.2.4.2./16/I/065) aktivitāšu plāns 2017. gadam Zaķumuižas pamatskolā
.pdf
31.08.2017
Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā (Nr.9.2.4.2./16/I/065) aktivitāšu plāns 2017. gadam Ropažu vidusskolā
.pdf
31.08.2017
Grāmata- "Gribu būt tētis"
.pdf
05.10.2017
Grāmata- "Gribu būt māmmiņa"
.pdf
05.10.2017
Datora versija