Ropažu novada Sociālais dienests

Ropažu novada Sociālais dienests

Kontakti

67186491

Fakss: +371 67918437

Iedzīvotāju ērtībai - Ropažu novada sociālais dienests "Dzīpari" sazvanāms pa mobilā tālruņa numuru 27708020(Bite) katru dienu darba laikā.

Darba laiks

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: 

Pirmdienās 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:30

Ceturtdienās 9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Pārējās dienās:

8:30 - 13:00 /  13:30 - 17:00

Piektdienās 8:30 - 14:00

Sociālā dienesta darbinieki pieņem iedzīvotājus  (iepriekš noteiktos datumos)

  • Silakrogā no plkst 10.00 līdz 12:00, “Priedes 1”-5, Silakrogs
  • Tumšupē no plkst 15:00līdz 16:00, “Zītari 5”-1, Tumšupe
  • Kākciemā no plkst 14:00līdz 15:00, “Ziedoņi”-2, Kākciems (pēc iepriekšēja pieraksta) 

Lūdzam sekot līdz informācijai mājas lapā www.ropazi.lv, avīzē “Ropažu vēstis”.

Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu novadā personām, kuras savu pamatdzīves vietu reģistrējušas Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem pēc to deklarētās dzīvesvietas, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt un atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Sniegt klientiem profesionālus sociālā darba pakalpojumus un atbalstu, izmantojot sociālā darba metodes, īpašu uzmanību veltot sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem, klientiem, kuriem nepieciešama sociālā rehabilitācija un aprūpe.

Sociālā palīdzība naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu - ienākumiem un īpašuma novērtēšanu personām, ģimenēm (ienākumu deklarācijas izvērtēšana), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Aprūpe mājās pakalpojums ir pakalpojums personas dzīvesvietā, kurš paredz praktisku palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanā. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesības saņemt personas, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar pilnībā sevi aprūpēt un veikt ikdienas darbus un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu iemeslu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.

Sociālajā dienestā ir pieejamas psihologa konsultācijas un grupu nodarbības.

Pieteikties pie sociālā darbinieka, zvanot, mob. 27708020, 25145945 (Bite).

Sociālajā dienestā ir iespējams saņemt/iznomāt (bezmaksas) elkoņa atbalsta kruķus, rolatorus

Sociālajā dienestā ir iespēja nodot vai saņemt mazlietotu apģērbu un citas sadzīves lietas.

 

Pārtikas un pamata materiālā palīdzība

18.12.2018. Ministru Kabinets (MK) ir apstiprinājis grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi”. Tas rada izmaiņas atbalsta komplektu izdales un papildpasākumu ieviešanas nosacījumos:

 ·  No 2019.gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalstu varēs saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 euro, līdzšinējo 188 euro vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 242 euro, EAFVP atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes.

·    Turpmāk visas personas, kas norādītas atbilstošajās izziņā, var saņemt ne tikai pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem.

 ·  Ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam var izvēlēties vienu no higiēnas maziem bērniem preču pakām - BH1 (autiņbiksītes no 5 – 9 kg ) vai BH2 (autiņbiksītes no 7 – 18 kg) paku, t.i.  to paku, kuru autiņbiksīšu izmērs der labāk.

·     Līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem papildpasākumiem, tiek iekļauts jauns papildpasākuma veids: socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras, tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.

Tāpat kā līdz šim, pamats EAFVP atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Izziņā par maznodrošinātās ģimenes, personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.


Infografika “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

 Vēl info www.atbalstapakas.lv 

Komplektu izsniegšanas vieta:

Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests,

Rīgas ielā -13, Ropaži, Ropažu novads

Komplektu izsniegšanas laiki:

Pirmdienās no 9.00 -19.00  

Ceturtdienās no 9.00 -18.00

Projekts tiek īstenots „Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām” (programmas nr. „CCI Nr. 2014LVFMOP001”) ietvaros.

 


Papildus informācija pieejama arī www.atbalstapakas.lv 

Par papildpasākumiem sekot informācijai kalendārā un multifunkcionālo centru aktivitāšu grafikos.

Dokumenti

Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta Personas datu aizsardzības nolikums
.pdf
08.11.2019
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta attīstības stratēģija 2017 - 2021
.pdf
16.03.2018
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums
.pdf
15.01.2020
Datora versija