Sociālais dienests Ropažos

Sociālais dienests Ropažos

Kontakti

67186491

Fakss: +371 67918437

Iedzīvotāju ērtībai - Ropažu novada sociālais dienests "Dzīpari" sazvanāms pa mobilā tālruņa numuru 27708020 (Bite) katru dienu darba laikā.

Darba laiks

 Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: 

Pirmdienās 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:30

Ceturtdienās 9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Pārējās dienās:

8:30 - 13:00 /  13:30 - 17:00

Piektdienās 8:30 - 14:00

Sociālā dienesta darbinieki pieņem iedzīvotājus  (iepriekš noteiktos datumos)

  • Silakrogā no plkst 10.00 līdz 12:00, “Priedes 1”-5, Silakrogs
  • Tumšupē no plkst 15:00līdz 16:00, “Zītari 5”-1, Tumšupe
  • Kākciemā no plkst 14:00līdz 15:00, “Ziedoņi”-2, Kākciems (pēc iepriekšēja pieraksta) 

Lūdzam sekot līdz informācijai mājas lapā www.ropazi.lv, avīzē “Ropažu vēstis”.

Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu novadā personām, kuras savu pamatdzīves vietu reģistrējušas Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem pēc to deklarētās dzīvesvietas, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt un atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Sniegt klientiem profesionālus sociālā darba pakalpojumus un atbalstu, izmantojot sociālā darba metodes, īpašu uzmanību veltot sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem, klientiem, kuriem nepieciešama sociālā rehabilitācija un aprūpe.

Sociālā palīdzība naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu - ienākumiem un īpašuma novērtēšanu personām, ģimenēm (ienākumu deklarācijas izvērtēšana), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Aprūpe mājās pakalpojums ir pakalpojums personas dzīvesvietā, kurš paredz praktisku palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanā. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesības saņemt personas, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar pilnībā sevi aprūpēt un veikt ikdienas darbus un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu iemeslu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.

Sociālajā dienestā ir pieejamas psihologa konsultācijas un grupu nodarbības.

Pieteikties pie sociālā darbinieka, zvanot, mob. 27708020, 25145945 (Bite).

Sociālajā dienestā ir iespējams saņemt/iznomāt (bezmaksas) elkoņa atbalsta kruķus, rolatorus

Sociālajā dienestā ir iespēja nodot vai saņemt mazlietotu apģērbu un citas sadzīves lietas.

Ar 2021.gada 1.janvāri atbalsta pakas varēs saņemt vairāk mājsaimniecību

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka ar 2021.gada 1.janvāri paaugstināts ienākumu slieksnis gan trūcīgām, gan maznodrošinātām mājsaimniecībām, kas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros varēs saņemt pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu.

2020.gada nogalē veiktas izmaiņas normatīvajā regulējumā sociālās aizsardzības jomā un Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanas nosacījumos. Turpmāk pārtikas, higiēnas un skolas preču komplektus tiesīgas saņemt:

- trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 190 euro (līdzšinējo 128,06 euro vietā);

- maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 euro (līdzšinējo 242 euro vietā). Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības.

Atbalstu turpinās saņemt arī mājsaimniecības krīzes situācijā.

Atgādinām, ka tāpat kā līdz šim pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa. Aktuālo izdales vietu sarakstu aicinām skatīt https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.

 

Infografika "Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?"

 Vēl info www.atbalstapakas.lv 

Komplektu izsniegšanas vieta:

Ropažu Sociālais dienests,

Rīgas ielā -13, Ropaži, Ropažu novads

Komplektu izsniegšanas laiki:

Pirmdienās no 9.00 -19.00  

Ceturtdienās no 9.00 -18.00

Projekts tiek īstenots „Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām” (programmas nr. „CCI Nr. 2014LV05FMOP001”) ietvaros.

 


Papildus informācija pieejama arī www.atbalstapakas.lv 

Par papildpasākumiem sekot informācijai kalendārā un multifunkcionālo centru aktivitāšu grafikos.

Dokumenti

Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta Personas datu aizsardzības nolikums
.pdf
08.11.2019
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta attīstības stratēģija 2017 - 2021
.pdf
16.03.2018
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums
.pdf
15.01.2020
Datora versija