Ropažu evaņģēliski–luteriskā draudze

Ropažu evaņģēliski–luteriskā draudze

Kontakti

+371 29422823 (Krišjānis Bulle)

Draudzes priekšnieks: Zigurds Erciņš
Tālrunis: 26537255
E-pasts: zigurds.ercins@gmail.com

Draudzes rekvizīti:

Ropažu evaņģēliski luteriskā Draudze
"Pilskalni", Ropaži, Ropažu nov., Rīgas raj., LV-2135
Reģ.nr.:  LV90000574380
A/S Swedbank
Konts: LV57HABA000140J034010

Darba laiks

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 12:00.

Pirmā baznīca Ropažu novadā (dokumentos minēta jau 1320. gadā) bijusi vācu celtajā Livonijas ordeņa pilī. Tā bija koka baznīca, kuru apmeklēja tikai ordeņa brāļi.
1632. gadā Ropažos strādājis mācītājs Frīdrihs Nēmejs, kurš pirmo reizi publicējis latviešu tautas dziesmas. 1775. gadā celta pēdējā koka baznīca Ropažos. 19. gadsimta beigās koka baznīcas vietā celta mūra baznīca no laukakmeņiem un ķieģeļiem. Materiāls baznīcas būvei ņemts no muižas pils drupām. Šo draudzes baznīcu, kas Ropažos atrodas vēl šodien, iesvētīja 1893. gadā. Baznīcas torni sašāva Otrā Pasaules kara laikā. 


Pēckara gados Ropažu baznīca turpināja darbu. Tomēr valdošā ideoloģija veicināja pakāpenisku draudzes locekļu skaita samazināšanos. Arī baznīcas telpas tika nepārtraukti postītas, līdz tās vairs nebija izmantojamas.
1997. gadā draudze atsāka aktīvu darbību.

Datora versija