2015. gads

Atskaite par paveikto darbu 2015. gada janvārī
.pdf
28.04.2016
Atskaite par paveikto darbu 2015. gada februārī
.pdf
28.04.2016
Atskaite par paveikto darbu 2015. gada martā
.pdf
28.04.2016
Atskaite par paveikto darbu 2015. gada aprīlī
.pdf
28.04.2016
Atskaite par paveikto darbu 2015. gada maijā
.pdf
28.04.2016
Atskaite par paveikto darbu 2015. gada jūnijā
.pdf
28.04.2016
Atskaite par paveikto darbu 2015. gada jūlijā
.pdf
28.04.2016
Atskaite par paveikto darbu 2015. gada augustā
.pdf
28.04.2016
Atskaite par paveikto darbu 2015. gada septembrī
.pdf
28.04.2016
Atskaite par paveikto darbu 2015. gada oktobrī
.pdf
28.04.2016
Atskaite par paveikto darbu 2015. gada novembrī
.pdf
28.04.2016
Atskaite par paveikto darbu 2015. gada decembrī
.pdf
28.04.2016
Datora versija