Vēstures rekonstrukcijas klubs "Rodenpoys"

Vēstures rekonstrukcijas klubs "Rodenpoys"

Kontakti

Kluba biedri Andrejs Planders 25880000, Uģis Urtāns 28662727.

Klubs nodarbojas ar Ropažu ( Rodenpois - no līvu val. Dzelzs dēls ) viduslaiku vēstures atveidošanu 14.gs.

Tas ir bija laiks, kad vācieši jau bija iekarojuši tagadējās Igaunijas un Latvijas teritorijas un izveidojuši Livonijas konfederāciju ar tās robežām. Daloties Vācu ordeņa, Rīgas pilsētas, Rīgas arhibīskapa, Kursas, Sāmsalas-Vīkas un Tērbatas bīskapijas zemēs. Ropaži atradās Vācu ordeņa teritorijā. Saasinoties ordeņa attiecībām ar Rīgas pilsētu un Arhibīskapu, tas 14.gs. uzsāk pils būvniecību Rodenpois līvu ciemata teritorijā. Tā kalpoja kā pilsnovada pārvaldes centrs, kā kontrolpostenis satiksmes ceļa nodrošināšanai un palīgpils Rīgas ordeņa pilij, kara gadījumā ar Rīgas pilsētu.

Klubs "Rodenpoys" piedāvā viesiem ielūkoties šajā laika posmā, kad Ropažu pilī dzīvoja Vācu ordeņa brāļi ar kalpiem un vietējiem iedzīvotājiem līviem. Rādot un stāstot par viņu apģērbu, rotām, ieročiem, bruņām un sadzīves priekšmetiem, un beidzot ar zobencīņu kara mākslu, lokšaušanu, šķēpmešanu iesaistot tajā arī viesus. 

Attēli

Datora versija