Ropažu novada Kultūras atbalsta fonds

Ropažu novada Kultūras atbalsta fonds
  
Nodibinājums „Ropažu novada Kultūras atbalsta fonds” dibināts 2010. gada 25. janvārī, kā Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centra atklātais sabiedriskais fonds papildu līdzekļu piesaistei un uzkrāšanai (RKIC Nolikums 1.8. punkts).

Fonda mērķi: 

- Veicināt kvalitatīvas kultūras attīstību Ropažu novadā;
- Uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību Ropažu novada kultūras un izglītības procesa uzlabošanai; 
 - Atbalstīt un stimulēt interešu, neformālās un mūžizglītības aktivitātes un veidot lietderīgas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas Ropažu novadā;
 - Veicināt kvalitatīvu mākslinieku viesošanos Ropažu novadā;  
 - Veicināt un sekmēt Ropažu novada iedzīvotāju izpratni par kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu.

Fonda statūti.
Sadarbības vienošanās ar Ropažu novada pašvaldību 

Fonda Valdes priekšsēdētāja

Katrīna Ķeķe

Tālr: 226496613; e-pasts: kultura@ropazi.lv vai katrina.keke@ropazi.lv

 

Fonda Valdes locekles

Agnese Ozola

Tālr: 26548222; e-pasts: kultura@ropazi.lv vai agnese.ozola@ropazi.lv

 

Kitija Zandberga

Tālr. 28369291; e-pasts: kultura@ropazi.lv vai kitijazandberga@gmail.com

 

Finanšu līdzekļus Fonda mērķu sasniegšanai un Ropažu novada kultūrizglītībai aicinām ziedot, iemaksājot tos Fonda bankas kontā:

Ropažu novada Kultūras atbalsta fonds 
Adrese: Sporta iela 2, k-2, Ropaži,
Ropažu novads LV-2135
Reģ. Nr. 40008154248
Banka: Swedbank
Konts: LV36HABA0551027882213

Realizētie projekti:

Veiksmīgi noritējis projekts "KINO un kultūra ikvienam Ropažu novadā" 

2010. gada jūlijā RKF iesniedza projekta "KINO un kultūra ikvienam Ropažu novadā", pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros un saņēma apstiprinājumu par publisko finansējumu LVL 1590.65 apmērā.

Projektā paredzētā pārnēsājamā, mobila ekrāna iegāde ir notikusi un grāmatvedības pakalpojumu izmaksas veiktas. Kopējā projektā izmaksātā summa LVL 1767.39, no kuras daļa ir RKF līdzfinansējums no Ropažu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Ropažu Kultūras un izglītības centrā šobrīd ir pieejams un jau aktīvi noris Video projekcijas, Kino demonstrācijas uz "Quick Fold" Comlete 200" format 4:3 (391x290x200") (kods: 478500) SIA "Eskulop" piegādāta ekrāna. 


Realizēts projekts par mobilas, daudzfunkcionālas skatuves iegādi "Skatuve ikvienam!".

Apstiprināts nodibinājuma „Ropažu novada Kultūras atbalsta fonds” (RKF) sagatavotais un ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātā projektu konkursā iesniegtais projekts "Skatuve ikvienam". 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu koncertu un teātra iestudējumu skatīšanos, kā arī, lai īstenotu novatoriskas kultūridejas Ropažu novadā un varētu rīkot deju festivālus jauniešiem, kur skatuve ir zāles vai stadiona centrā, senās mūzikas koncertu Viduslaiku pilsdrupās, RKF plāno iegādāties mobilu, pārvietojamu, saliekamu, vairāku moduļu skatuves podestu ar vieglu un ātru uzstādīšanu, kas atvieglos uzstādīšanas procesu, nodrošināts augstāko kvalitāti, kā arī dos iespēju deju, koru, solo un ansambļu koncertu un teātra izrāžu norises nodrošināt jebkurā vietā Ropažu novadā. 

Realizējot projektu, tika iegādāta Skatuves podestūra, kura sastāv no 12 (2 x 1m) savstarpēji savienojamām mitrumizturīga finiera plakņu daļām, kuru slodze nav mazāka par 750 kg/kv.m, tai skaitā - profila kājas 30 un 60 cm garumos, podestu savstarpējo plakņu stiprinājumi, podestu kāju savstarpējās savilces un pakāpieni, lai uz skatuves varētu ērti uzkāpt seniori un bērni.

Projekts realizēts 2013. gada jūnijā.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 4373.08 Ls, no tām Ls 437.29 ir Ropažu novada pašvaldības finansējums, bet Ls 3935.55 ir ES līdzfinansējums.

Ar ES un pašvaldības atbalstu, pieejams jauns Gaismas tehnikas pakalpojums
Realizēts projekts „Ropažu novada Kultūras atbalsta fonds” (RKF) sagatavotais un ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātā projektu konkursā iesniegtais projekts "Profesionāla gaismas tehnika ikvienam Ropažu novadā ".

Gaismas tehnikas pieejamība turpmāk būs gan kā papildinošs pakalpojums jau esošajam Fonda rīcībā esošajam piedāvājumam - mobīlas skatuves podestūras pieejamība dažādu pasākumu norisei, gan kā absolūts jaunums, atbilstoši Ropažu novada attīstības stratēģijai. Projekta īstenošanas rezultātā ievērojami celsies piedāvāto pasākumu kvalitāte un daudzveidība, kas veicinās iedzīvotāju ieinteresētību izrādīt iniciatīvu gan apmeklējot pasākumus, gan tos rīkot pašiem. Projekta īstenošanas rezultātā ievērojami uzlabosies izglītojoša rakstura pasākumu aktivitāte ar bērnu un jauniešu līdzdalību. Pilnīgs jaunums un neatsverama novitāte būs vēl iepriekš neapgūtu teritoriju un telpu izmantošana dažādu norišu organizēšanā jebkurām vajadzībām.

Realizējot projektu, tika iegādāts Gaismu tehnikas komplekts, kas sastāv no:

1)      12 lukturiem jeb prožektoriem PC 1000W ar sānu aizkariem, grozāmiem mehānismiem un piestiprināmiem statīvos;

2)      12 lampām GY9.5 1000W (atbilstošas prožektoriem PC 1000W);

3)      6 LED lukturiem PAR64 18x3w TLC ar pārslēdzamām krāsām gan manuāli gan no pults;

4)      2 jaudas blokiem jeb dimmeriem 6x10A, pie kuriem pieslēgt lukturus PC 1000W un regulēt to jaudu un spožuma stiprumu, kā arī vadīt tos atsevišķi vai pa grupām;

5)      Vienas gaismas vadības pults jeb konsoles, ar kā palīdzību regulēt prožektoru PC 1000W un LED lukturu efektīgu darbību;

6)      Viena gaismas filtru komplekta prožektoriem PC 1000W;

7)      Transportēšanas kastes gaismu konsolei, lai iekārtas transportējot nenobružātos.

Gaismu tehnikai ir mobila, ērti pārvietojama un uzstādāma; tā ir piemērota uzstādīšanai gan telpās, gan brīvdabā.

Projekts realizēts 2015. gada janvārī. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 6 098.88 Euro, no tām Euro 609.89 ir Ropažu novada pašvaldības finansējums, bet Euro 5 488.99 ir ES līdzfinansējums.

 

Datora versija