Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Pirmā māja"

Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Pirmā māja"

Adrese: Rīgas ielā 14-10, Ropaži, Ropažu novads;
Reģistrācijas Nr.50008140061 no 2009.gada 29.aprīļa.

Biedrības valdes locekļi: Andris Ezertēvs, Kaspars Saliņš

Biedrības mērķi - dzīvojamās mājas apsaimniekošana un pārvaldīšana, apkārtējās vides sakārtošana, iedzīvotāju un vietējās sabiedrības labklājības nodrošināšana.

Biedrības darbība:
2010.gadā biedrības pašu spēkiem sadarbībā ar SEB banku veikta dzīvojamās ēkas siltināšana

2012.gadā realizēts EZF projekts ''Bērnu rotaļu un kustību laukums''  Ropažu ciemā

2012.gadā saņemts apstiprinājums par ELFLA projekta realizēšanu multifunkcionālā dārza traktora iegādei, ar kura palīdzību tiks sniegts pakalpojums iedzīvotājiem un uzņēmējiem zāles pļaušanā, savākšanā, mulčēšanā, sniega tīrīšanā Ropažu novadā

Datora versija