Biedrība «Cits Silakrogs»

Biedrība «Cits Silakrogs»

Reģistrācijas numurs: 50008185381
Juridiskā un pasta adrese: «Priedes 1» dz.52, Silakrogs, Ropažu novads, LV–2133
Banka: AS Swedbank
konts: LV07HABA0551032741174
SWIFT kods: HABALV22

Reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2011. gada 31. oktobrī, Rīgā.

Iesniegums, lai iestātos biedrībā «Cits Silakrogs» (*.doc)

Biedrība dibināta 2011. gada 23. oktobrī, Silakrogā kā brīvprātīga personu apvienība — sanākot kopā kaimiņiem un atbalstītājiem, lai radītu Silakrogu citādā redzējumā — mūžīgi mainīgu.

Esam jau izmēģinājuši darboties patstāvīgi, tagad lēmām sanākt kopā un sadarboties, lai īstenotu kopīgus mērķus un attīstītos, pilnveidotos līdz ar Citu Silakrogu, tā vidi un līdzcilvēkiem.

Biedrības «Cits Silakrogs» mērķi:
• Rūpēties par Silakroga ciema un tā tuvākās apkārtnes vides saglabāšanu un sakopšanu
• Uzlabot Silakroga ciema iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicināt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti un radošumu
• Atbalstīt sabiedrības integrāciju, iestājoties par dažādu iedzīvotāju grupu vajadzībām un interesēm
• Kopīgās interesēs sadarboties ar pašvaldību un citām NVO
• Iesaistīties novada attīstības veicināšanā

Biedrības «Cits Silakrogs» izpildinstitūcija un kontaktinformācija:
Kristīne Ozoliņa (26442561, kristine2306@inbox.lv)
Nadežda Lepa (26442561, 6016156@inbox.lv)
Ineta Rošāne (28208759, ineta.rosane@hotmail.com)

Biedrības "Cits Silakrogs" interneta seja - blogs:
http://citssilakrogslv.wordpress.com/

Aicinām atbalstīt un pievienoties biedrībai un tās aktivitātēm - laipni gaidīti!

Attēli

Datora versija