Aktīvi vecāki - Ropažu novadam

Aktīvi vecāki - Ropažu novadam

Kontakti

Mēs esam sazvanāmi : 26112402 – Anda Kalniņa

                                      29297104 – Mārtiņš Vimba
                                      29210007 – Eva Haberkorne - Vimba
                                      29403794 - Jolanta Roze

Rakstiet mums: e-pasts: eva.haberkorne@gmail.com

Darba laiks

Iepriekš sazinoties


Biedrība dibināta 2008.gada 27.oktobrī.

 Biedrības mērķi:

·        Atbalstīt un stimulēt Ropažu novada jauniešu un bērnu drošību, audzināšanas darbu, izglītošanu;
·        Uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību Ropažu novada bērnu un jauniešu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai;
·        Ropažu novada bērnu un jauniešu interešu pārstāvība un aizstāvība;
·        Atbalstīt un stimulēt sportiskās aktivitātes un veidot lietderīgas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas Ropažu novadā;
·        Piedalīties Ropažu novada apkārtējās vides uzlabošanā un sakopšanā;
·        Veicināt Ropažu novada bērnu un jauniešu vides izglītību;
·        Attīstīt bērnu un jauniešu radošumu, rosinot viņus līdzdarboties novada aktivitātēs, lai viņi augtu un attīstītos par sabiedriski aktīviem pilsoņiem;
·        Veicināt un sekmēt Ropažu novada bērnu, jauniešu un sabiedrības izpratnes rašanos par dabas un kultūrvēsturiskās vides likumsakarībām, vides un sabiedrības problēmu cēloņiem;

 Biedrības uzdevumi ir:

·        Biedrības biedru izglītošanās un pašattīstības veicināšana Biedrības mērķu sasniegšanai;
·        Izglītojošas informācijas apkopošana un izplatīšana jauniešu un bērnu, kā arī viņu vecāku vidū; 
·        Biedrībā ieguldītos līdzekļus Biedrība var izmantot savu uzdevumu īstenošanai:

1.     atbalstot sociāli neaizsargātus bērnus un jauniešus;
2.     attīstot apdāvināto bērnu un jauniešu talantu;
3.     izdodot Biedrības informatīvus izdevumus;
4.     organizējot pasākumus, kas veicina jauniešu un bērnu aktivitāti;
5.     atbalstot dažādu sporta aktivitāšu organizēšanu un rīkošanu.

Biedrība savā darbībā ievēro iekšējo demokrātiju, aizstāv demokrātijas principus, atbalsta un īsteno biedru ierosmes, kā arī ievēro atklātuma un publiskuma principus.

  Aicinām visus, kas ir aktīvi, darboties un sadarboties griboši pievienoties! Lai iestātos biedrībā un pievienotos mums – TEV tikai jāizpilda anketa!

To var lejupielādēt šeit: ANKETA

Aizpildi to un nosūti uz minēto e-pasta adresi. 

Visu interesējošo par biedrību "Aktīvi vecāki - Ropažu novadam" varat skatīt www.avrn.lv

 Aicinām atbalstītājus ziedot biedrībai

„Aktīvi vecāki – Ropažu novadam”
mūsu mērķu sasniegšanai un īstenošanai:Biedrība „Aktīvi vecāki – Ropažu novadam”

Reģ.nr. 40008133231
Adrese: Zaļā iela 8-21,
Ropaži, Ropažu novads,
 Rīgas rajons, LV-2135
Konta nr.: LV85RIKO0002013115914

Datora versija