Jautā pašvaldībai

Berzu iela 3

Ir pagajis gads kops uzdevu jautajumu par so ielu asfalta seguma un lietus udens novadisanas problemu gaja runa par ielu no centra lidz PII "Annele" un Bērzu ielu pagalmos. Pirms gada solija ka nakamgad busot parmainas.

Edgars Zeltiņš

Atbilde

Labdien,

Ropažu novada pašvaldība 2017. gada aprīlī noslēdza līgumu ar SIA „Tomus” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Ropažu novada pašvaldības ielu pārbūvei (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP/2017/1), kura ietvaros paredzēta Centra, Zaļās un Ziedu ielas pārbūve. Projektā paredzētie darbi uzlabos iedzīvotāju drošību un sakārtos satiksmes jautājumus. Tiks atjaunots un veidots asfalta segums minētajās ielās, līdz ar to tiks arī risināts jautājums par ūdens novadīšanu, šobrīd tieši norisinās darbi pie projektēšanas.

Tāpat tiks rekonstruētas autostāvvietas pie Ropažu novada Pirmsskolas izglītības iestādes „Annele”, kā arī tiks izveidots gājēju celiņš. Tiks sakārtots P10 Ziedu ielas un Centra ielas krustojums, izveidojot apgaismotu gājēju pāreju.

Datora versija