Jautā pašvaldībai

Bedres un peļķes

Labdien!

Kad tiks salabots celiņš pie ziedu ielas sākumal, ar ratiņiem ? Tur ir ļoti smagi pārvietoties. Iekāpiet un pamēģiniet.

Edgars

Atbilde

Labdien, paldies par problēmas aktualizāciju, Ropažu novada pašvaldība domā par satiksmes uzlabošanas iespējām Ziedu ielas kontekstā. Ropažu novada pašvaldība 2017. gada aprīlī noslēdza līgumu ar SIA „Tomus” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Ropažu novada pašvaldības ielu pārbūvei (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP/2017/1), kura ietvaros paredzēta Centra, Zaļās un Ziedu ielas pārbūve. Līdz ar to projekta ietvaros arī tiks uzlabota iedzīvotāju drošība un sakārtoti satiksmes jautājumi, līdz ar to šajā gadījumā arī tiks uzlaboti Ziedu ielas satiksmes risinājumi.

 Tiks atjaunots un veidots asfalta segums minētajās ielās, tostarp veidojot asfalta segumu Ziedu ielā līdz Ropažu attīrīšanas iekārtām. Tiks rekonstruētas autostāvvietas pie Ropažu novada Pirmsskolas izglītības iestādes „Annele”, kā arī tiks izveidots gājēju celiņš. Tiks sakārtots P10 Ziedu ielas un Centra ielas krustojums, izveidojot apgaismotu gājēju pāreju. Jaunajā ielā tiks sakārtota meliorācija, kas atrisinās ūdens novadīšanu ielas apkaimē, kā arī tiks izveidots asfalta segums.

Datora versija