Jautā pašvaldībai

lielie atkritumu konteineri

vai šopavasar plānojas izvietot lielos atkritumu konteinerus novada teritorijā,kur iedzīvotājiem izmest veco drazu?

Normunds Bačinskis

Atbilde

Jā, arī šajā pavasarī novadā tiks izveitoti lielie konteineri lielgabarīta atkritumu savākšanai. Akcija sāksies no 21. aprīļa, kad konteineri tiks izvietoti Bajāros un Gaidās. Tuvākajās dienās informācija par lielgabarīta atkritumu savākšana vietām un datumiem, kad konteineri tiks izvietoti visos lielākajos novada ciemos tiks ievietota www.ropazi.lv, kā arī šī informācija ievietota "Ropažu Vēstis" aprīļa izdevumā, kurš iznāks 7. aprīlī. 

Datora versija