Jautā pašvaldībai

Mājas pamati

Labdien! Pļavā uz līkuma pretī Bērzu ielas 3 mājai bija 2 ēku pamati. Vieni tika nojaukti. Vai ir zināms, kas tiks darīts ar otriem pamatiem?

Laura Gulbe

Atbilde

PRECIZĒTS! Nojaucot pašvaldības īpašumā esošos vecos pamatus, Ropažu novada pašvaldība savu iespēju robežās beidzot sakopusi daļu no šīs teritorijas. Otri ēkas pamati atrodas privātīpašumā, tādēļ pašvaldībai nav tiesību neko ar tiem darīt. 

Zemes gabala īpašniece, sazinoties ar Ropažu novada pašvaldību, precizēja, ka viņas īpašumā esošā teritorija iespēju robežās regulāri tiek sakopta, tādēļ īpašums nav nekopts. Īpašums ir būvniecības stadijā, taču, tā kā uzsākot būvdarbus tika konstatēta ciemata maģistrālā kanalizācijas tīkla esamība zem ēkas pamatiem, no pašvaldības puses tika saņemts lūgums apturēt būvniecības procesu līdz šī jautājuma atrisināšanai. Ir notikušas pārrunas un no pašvaldības puses zemes gabala īpašniece esot saņēmusi ierosinājumu par iespējamo zemes gabala maiņu sakarā ar to ka maģistrālās kanalizācijas tīkla pārbūves iespējas ir ierobežotas, taču tālāka virzība šī jautājuma atrisināšanā līdz šim nav notikusi.

 

Datora versija