Jautā pašvaldībai

Par apzaļumošanu

Interesē jautājums.Vai Ropažu novadam vairs nav daiļdārznieka vai cilvēka,kurš kaut ko saprot no labiekārtošanas darbiem?Lielā ziedu kompozīcija pie autoostas ir vienkārši traģiska.Tur ir milzīgs mišungs.Nekādas kompozīcijas izvēloties stādāmo materiālu.Ne krāsu salikumi,ne izmēri ,ne augu ziedēšanas pakāpenības princips..Autobusa galapunkts ir viena no Ropažu vizītkartēm.Nepatīkami skatīties kā izniekots materiāls un cilvēku darbs.Vajadzētu kontaktēties ar zinošākiem cilvēkiem.

Spodra Kalnina

Atbilde

Ropažu novada pašvaldībā līdz šim nav bijusi atsevišķa štata vieta - daiļdārznieks. Šobrīd, lai rūpētos par novada ciemu apzaļumošanu un vizuālā izskata uzlabošanu, pašvaldība izmanto ārpakalpojumu, algojot kvalificētu daiļdārzniecības speciālistu. Uzskatām, ka pēdējā laikā gan Ropažu centrā, gan pārējos novada ciemos ir veikti vairāki pamanāmi un, iespējams, atsevišķās vietās mazāk pamanāmi vizuālā izskata uzlabojumi. Protams, veikto darbu apjoms un iespējas ir tieši atkarīgas gan no pašvaldības finansiālajām iespējām un, protams, - par gaumi nestrīdas. Taču - ja Jums ir kādi konkrēti priekšlikumi par to, kā varētu uzlabot vai pilnveidot mūsu novadu un tā atsevišķus ciemus - esiet aicināti dalīties ar tiem un informēt par to Ropažu novada pašvaldību - rakstiski, telefoniski un arī klātienē Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1, Ropažos, Juridiskajā un lietvedības daļā.  

Datora versija