Jautā pašvaldībai

Par līguma slēgšanu kapa vietai

Vai ligumu par kapu apsaimniekosanu konkretajai kapa vietai vajag slegt tikai klàtienè jeb var to izdarīt arī elektroniski???

Inga Griķe

Atbilde

Līgumu par kapa vietas apsaimniekošSaglabātanu Jūs varat noslēgt elektroniski tikai tādā gadījumā, ja Jums ir elektroniskais paraksts. Sīkāku informāciju par kapa vietas apsaimniekošanas līguma slēgšanu varat saņemt, zvanot pa tālruni 67918666 (Ropažu novada pašvaldība) vai 20221748 (Andris Ezertēvs, atbildīgais par kapu apsaimniekošanu). 

Datora versija