Jautā pašvaldībai

Ceļš Gaidas ciemā

Labdien!

Man ir jautājums, kad un kādi ceļa seguma uzlabošanas darbi ir ieplānoti Gaidas ciemā? Āgrāk dažreiz gadā atbrauca greiders un vismaz izlidzīnāja galveno ceļu (tagad saucas Ērgļu iela). Tagad pēc ziemas ceļa stāvoklis ir briesmīgs, grūti gan pabraukt ar mašīnu, gan paiet ar kājām.
Svetlana Gerasimova

Atbilde

Pašvaldība ceļu uzturēšanas darbu ietvaros ik gadu veic pašvaldības ceļu greiderēšanu, kā arī nopietnākus atsevišķu ceļu posmu rekonstrukcijas darbus izvērtējot gan konkrēto ceļu posmu noslodzi, gan finansiālās iespējas. Šogad pēc ziemas daļā pašvaldības ceļu jau veikta ceļu greiderēšana, arī Gaidas ciemā. Atbilstoši laika apstākļiem ceļu greiderēšana un citi ceļu uzturēšanas darbi novada teritorijā turpināsies. 

Datora versija