Jautā pašvaldībai

Neizbrienams gājēju celiņš

Gribētu vērst uzmanību par nu jau ne ziemā ne vasarā neizbrienamo gājēju celiņu Ziedu un Rīgas ielas stūrī pretīm autobusa galapunktam ceļā uz ambulanci. Sakarā ar to, ka šīs peļķes ir nepatejamas, nu jau ir izbradata un ar bērnu ratiņiem visa zaļā zona gar Buko kunga sētas stūri.Esam mēģinājuši ieurbt zemē caurumus, bet ūdeni novadīt neizdodas. Lūdzam apsekot šo posmu un novērst šo problēmu.

Spodra Kalnina

Atbilde

Paldies par informāciju. Šobrīd nodevām šo problēmjautājumu apzināšanai un situācijas risināšanai pašvaldības kapitālsabiedrībām.

Datora versija