Te ir darbs JAUNIEŠIEM!

23.05.2019
Te ir darbs JAUNIEŠIEM!
Vēl ir iespēja pieteikties uz 3 vakancēm JŪNIJA mēnesī.

Ropažu novada pašvaldība ir izsludinājusi pieteikšanos SKOLĒNU VASARAS NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMIEM 2019. gada vasarai un vēl ir iespēja pieteikties uz 3 vakancēm JŪNIJA mēnesī:

1 vieta - Palīgs bibliotēkā (Ropažu bibliotēka)

1 vieta - Bērnudārza audzinātāja palīgs (Zaķumuižas PII)

1 vieta - Aprūpētāja palīgs mājās (RNP Sociālais dienests)

Pieteikties var izglītojamie vecumā no 15 - 20 gadiem, kuri mācās kādā no Ropažu novada izglītības iestādēm vai ir deklarēti Ropažu novadā un kuri apgūst izglītības programmu cita novada vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Jaunieši, kuri ir jau ieguvuši vidējo izglītību, nevar piedalīties.

Pieteikumu var sūtīt līdz 27. maijam uz jauniesi@ropazi.lv,  vai zvaniet 26805400

Ilvars Ieviņš

Jaunatnes lietu speciālists

Datora versija