"ROPAŽI GOT TALENT 2019"

28.02.2019
"ROPAŽI GOT TALENT 2019"
Arī šogad, 5. aprīlī, plkst. 18.00, Ropažu Kultūras un izglītības centrā notiks Ropažu novada jauniešu talantu šovs "ROPAŽI GOT TALENT 2019". Pasākumu organizē Ropažu novada aktīvo jauniešu grupa ‘’EU, ROPAŽI!’’. Kas var piedalīties, kā pieteikties? Par to lasiet pasākuma nolikumā.

"ROPAŽI GOT TALENT 2019"

NOLIKUMS

1. "ROPAŽI GOT TALENT"

Ropažu novada jauniešu talantu šovs.

2. "ROPAŽI GOT TALENT" mērķi

2.1. Jauno talantu atklāšana Ropažu novada jauniešiem.

2.2. Savstarpēja iepazīšanās ar citu novada ciemu jauniešiem.

2.2. Popularizēt aktīvu un radošu dzīvesveidu jauniešu vidū.

3. "ROPAŽI GOT TALENT" organizatori

Ropažu novada aktīvo jauniešu grupa ‘’EU, ROPAŽI!’’

4. "ROPAŽI GOT TALENT" norises laiks un vieta

4.1  2019. gada 5. aprīlī plkst. 18.00, Ropažus Kultūras un izglītības centrā.

5. "ROPAŽI GOT TALENT" dalībnieki

5.1. Ropažu novada un kaimiņu novadu jaunieši vecumā no 12 – 25 gadiem.

5.2. Dalībnieki var pieteikties ar saviem talantiem (viens dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā divos dažādu sastāvu, izpildījuma žanru priekšnesumā)

Talantu žanri:

·         Vokālie un instrumentālie (solisti, dueti, trio, mūzikas grupas)

·         Deju (solisti, dueti, trio, deju grupas)

·         Oriģinālā žanra pārstāvji (dažādu triku, cirka, sporta un teātra priekšnesumu izpildītāji) u.c.

5.3. Uzstāšanās ilgums līdz 5 minūtēm.

5.4. Pieteikšanās un priekšnesuma iesniegšana sākas 2019. gada 5. martā un ilgst līdz 2. aprīlim.

Lai pieteiktos dalībai jāreģistrējas (PIETEIKUMA ANKETA) vai jānosūta vēlme pieteikties konkursam uz e-pastu jauniesi@ropazi.lv , kur pēc tam tiks nosūtīta pieteikuma saite. 

6. Vērtēšana

6.1. Priekšnesumus pēc izpildīšanas vērtēs ROPAŽI GOT TALENT žūrija, kura piešķirs punktus. Punktu summa noteiks talantu šova vietu sadali un uzvarētāju katrā no grupām.

6.2. Vērtēšanas kritēriji: izpildījuma kvalitāte, māksliniecisks noformējums (rekvizīts) un skatuves tēls, radošums un oriģinalitāte.

6.3. Priekšnesumus varēs vērtēt arī visi skatītāji virtuālā vidē, caur kuru tiks noteikta skatītāju simpātija.

7. Balvas

7.1. Apbalvotas tiek "ROPAŽI GOT TALENT" 1.- 3. vietas ieguvēji.

7.2. Apbalvota tiek arī skatītāju simpātija.

7.3. Organizatori var piešķirt arī papildus balvas par īpašu radošumu un pozitīvu attieksmi.

7.4. Visi dalībnieki saņems apliecinājumus par piedalīšanos un veicināšanas balvas no sponsoriem un pasākuma organizatoriem.

8. Autortiesības. Piesakoties un piedaloties konkursā, izpildītāji piekrīt uz savu priekšnesumu un citu pasākumu fotografēšanu, filmēšanu un nodod radušās autortiesības konkursa organizatoram. Pasākuma norises laikā uzņemtie foto un video var tikt publicēti organizatora mājas lapās un sociālajos tīklos (piemēram, instagram.com un facebook.com, u.c.).

9. Citi noteikumi

Pasākuma organizatoriem ir tiesības Nolikumu papildināt.

10. Kontakti

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties jauniesi@ropazi.lv

Video no pagājušā gada pasākuma: 

Ilvars Ieviņš

Ropažu novada pašvaldības 

Jaunatnes lietu speciālists 


"Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros".

 

Datora versija