Labie darbi Dienas centros

28.10.2019
Labie darbi Dienas centros
Ropažu novada pašvaldībā tiek īstenots “Eiropas Solidaritātes korpusa” Brīvprātīgā darba projekts „Labie darbi nākotnei” Dotācijas līgums 2018-1-LV02-ESC11-002400 , kura ietvaros Ropažu novadā uzturas un darbojas jaunietis no Ukrainas, Arturs Stadniks.

Skolēnu brīvlaikā Arturs organizēja dažādas aktivitātes novada bērniem un jauniešiem Dienas centros. Ļoti interesanta bija uzdevumu meklēšanas spēle ar QR kodu pielietojumu, kuru bija izveidojis Arturs Silakroga bērniem. Tāpat tika spēlētas dažādas galda spēles un aktivitātes brīvā dabā. Prieks redzēt kā Arturs caur savām organizētajām aktivitātēm īsteno tādus projekta mērķus kā starpkultūru komunikācijas veicināšana un projektā iesaistīto personu svešvalodas uzlabošana.

 

Jaunatnes lietu speciālists 

Ilvars Ieviņš 

 

Datora versija