Jauniešu tikšanās ar deputātiem

21.05.2019
Jauniešu tikšanās ar deputātiem
Projekta ‘’Aktīvi jaunieši Ropažu novadā’’ (NR. 2-25/23) ietvaros jauniešiem notika tikšanās ar Ropažu pašvaldības deputātiem. Viens no projekta mērķiem ir veicināt jauniešu līdzdalību pašvaldībā un novada attīstībā.

14. maijā jauniešu iniciatīvu grupa ‘’EU, ROPAŽI!’’ viesojās pie Ropažu pašvaldības deputātiem. Jaunieši bija sagatavojuši prezentāciju ar dažādām idejām un iniciatīvām. Izveidojās labas diskusijas par iespējamiem risinājumiem un tika panākta vienošanās par regulāru sadarbības modeli ar deputātiem.

Vislielākās diskusijas bija par ‘’EU, ROPAŽI!’’ aktīvās atpūtas zonas un jauniešu telpu projekta ideju pie Ūdens torņa. Tika apspriestas jauniešu idejas par konteinera tipa ēku jauniešu centram; laukuma izveidi 4 in 1 (hokejs, florbols, basketbols, futbols); skeitparka un velo trases izveidi.

Jauniešiem tā bija laba pieredze iepazīties tuvāk ar pašvaldības deputātiem un pašvaldības darbību.

Jaunieši ir apņēmības pilni turpināt meklēt iespējas finansējumu projektiem un sadarboties ar pašvaldības deputātiem un uzņēmējiem.

 

Ilvars Ieviņš

Jaunatnes lietu speciālists

 

 

"Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros"

Datora versija