Jauniešu iniciatīvu grupai jauns logo - EU, Ropaži!

25.02.2019
Jauniešu iniciatīvu grupai jauns logo - EU, Ropaži!
Februāra sākumā jauniešu iniciatīvas grupa, Agneses Spridzānes un Līgas Slišānes vadībā, mācījās par zīmolvedību jeb brendingu. Apmācību procesā kopīgi radīja idejas un izstrādāja jauniešu iniciatīvu grupas ‘’EU, ROPAŽI!’’ logo zīmējuma formā.

Nosaukums ‘’EU, ROPAŽI!’’ radās jau pagājušajā gādā, plānojot Ropažu novada jauniešu pasākumus. Sākotnējā jauniešu doma bija akcentēt Ropažu piederību Eiropas Savienībai (angliskā abreviatūra EU – nozīmē European Union, kas latviski ir Eiropas Savienība). Tomēr, sākot to biežāk lietot, šī doma mainīja virzienu, iegūstot izsaukuma formu. Izsauksmes vārds ‘’EU!’’ jauniešu organizācijas un logo ietvaros, nozīmē – pievērst uzmanību vietējai sabiedrībai, ka Ropažu novadā ir aktīvi jaunieši un tas ir arī kā aicinājums citiem jauniešiem pievienoties un būt aktīviem Ropažu sabiedriskajās norisēs. Savukārt, vārdi ‘’Youth action spot’’latviskojot nozīmē - vieta jauniešu rīcībai un aktivitātēm. Logo ir iestrādātas Ropažu novada karoga krāsas, kas apliecina jauniešu piederību Ropažu novadam.

Paldies mākslinicei Agnesei Spridzānei par jauko sadarbību logo izstrādē. 

Jauniešu iniciatīvu grupa ‘’EU, ROPAŽI!’’ plāno aktīvi sadarboties ar pašvaldību, organizēt dažādu sporta, kultūras un izglītojošus pasākumus. Tuvākais pasākums ir ‘’Ropaži Got talent’’, kas notiks 5. aprīlī.

Ropažu novada pašvaldība īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros projektu “Aktīvi jaunieši Ropažu novadā”, kur projekta aktivitātēs ir paredzētas jauniešu apmācības, kuras vērstas uz jauniešu izglītošanu un informētību par viņu iespējām līdzdarboties savas personīgās izaugsmes, vietējo jauniešu un sabiedrības labā un interešu nodrošināšanā.

 

"Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros"

Datora versija