Jaunieši veido savu zīmolu

15.02.2019
Jaunieši veido savu zīmolu
Projekta ‘’Aktīvi jaunieši Ropažu novadā’’ (NR. 2-25/23) ietvaros notika zīmola izveides apmācības jauniešiem.

9. februārī Ropažus Mūzikas un mākslas skolas telpās notika zīmola izveides apmācības jauniešu iniciatīvu grupai ‘’EU, ROPAŽI!’’. Jaunieši apguva zīmola izveides pamatprincipus, analizēja labi atpazīstamus zīmolus pasaulē. Pēc lekcijas un pārrunām jaunieši sāka izstrādāt idejas savam zīmolam. Sākumā individuāli, tad grupās, līdz nonāca pie vairākiem iespējamajiem variantiem. Notika arī balsošana, caur ko tika novērtēti veiksmīgākie piedāvājumi.

Liels paldies apmācību vadītājām Agnesei Spridzānei un Līgai Slišānei. Māksliniece Agnese šobrīd strādā pie zīmola izstrādes digitālā formā, kas drīzumā arī tiks publicēts.

Prieks par jauniešu radošumu un līdzdarbošanos!

 

Ilvars Ieviņš

Jaunatnes lietu speciālists

"Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros"

Datora versija