Jaunieši veido savu iniciatīvu plānu

05.05.2019
Jaunieši veido savu iniciatīvu plānu
Projekta ‘’Aktīvi jaunieši Ropažu novadā’’ (NR. 2-25/23) ietvaros jauniešiem notika apmācības jauniešiem par mērķu un uzdevumu definēšanu, iniciatīvu sagatavošanas plāna izveidi.

Sadarbībā ar biedrība "Move up" šī gada 24. aprīlī tika organizētas apmācības Ropažu novada jauniešiem, ar mērķi definēt jauniešu iniciatīvu mērķus un uzdevumus, kā arī izveidot aktivitāšu plānu, ar kuru doties pie pašvaldības deputātiem.

Apmācību programmas aktivitātes:

·         Saliedējoša grupu darba aktivitāte un iepazīšanās ar apmācību programmu

·         Esošās realitātes apzināšanās

·         Kā “aizsniegt rezultātu”?

·         Līdzdalības veidi un iespēja ietekmēt lēmumus

·         Līdzdalības idejas - iespēju prezentācija un labie piemēri

·         “Nākošie soļi”, plāna izstrāde un kopīga diskusija

·         Apmācību izvērtējums

Apmācības bija ļoti interesantas un vērtīgas. Pēc vairāku stundu darba jaunieši nonāca pie vairākiem konkrētiem mērķiem un aktivitātēm, kuras vēlas īstenot nākamo divu gadu perspektīvā.

Daži būtiskākie no tiem ir:

‘’EU, ROPAŽI!’’ grupas darbība un mērķi

·         Jauniešu domes izveide  

·         Citu jauniešu viedokļu ievākšana (aptaujas, Instagram pools)

·         Projektu rakstīšana un īstenošana

Sadarbības modelis / komunikācija ar pašvaldību

·         Plāna izveide par sadarbību ar pašvaldību un deputātiem

·         Kafija ar politiķiem

·         Citas tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem

Pasākumu organizēšana

·         Ziemassvētku festivāls

·         Ropaži Got talent

·         Jauniešu festivāls ‘’EU, ROPAŽI!’’

·         JAUNIEŠU FORUMI

 

Novada vides & drošības veidošana

·         ‘’EU, ROPAŽI!’’ aktīvās atpūtas zonas un jauniešu telpu projekts pie Ūdens torņa

·         Akciju un īsfilmu veidošana ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību kādām problēmām vai uzlabojumu vajadzībām novadā (kā ir un kā varētu būt)

 

Lai kopā izdodas!

 

Ilvars Ieviņš

Jaunatnes lietu speciālists

 

 

"Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros"

Datora versija