Jaunieši tiek aicināti uz politisko līdzdalību

15.02.2019
Jaunieši tiek aicināti uz politisko līdzdalību
Projekta ‘’Aktīvi jaunieši Ropažu novadā’’ (NR. 2-25/23) ietvaros novada jauniešiem bija tikšanās ar Ropažu pašvaldības izpilddirektori Signi Grūbi. Viens no projekta mērķiem ir veicināt jauniešu līdzdalību pašvaldībā un novada attīstībā.

13. februārī pie jauniešu iniciatīvu grupas ‘’EU, ROPAŽI!’’ viesojās Ropažu pašvaldības izpilddirektore Signe Grūbe.

Izpilddirektore jauniešiem deva priekšstatu par valsts pārvaldes sistēmas veidošanos un tās pamatlicējiem. Piemēram, lika padomāt par tādu filozofu idejām kā Platons un Aristotelis.

Izskanēja arī aicinājums ikvienam mācīties kritiski domāt, vairāk uzdrīkstēties un cīnīties par savām idejām, kā arī uzņemties atbildību un aktīvi iesaistīties novada attīstības veidošanā.

Jauniešiem tika dots laiks, lai izteiktu dažādas idejas, ko viņi vēlētos izmainīt un redzēt Ropažu novadā. Pēc ideju prioritizēšānas, secinājām, ka jauniešiem šobrīd vissvarīgākais šķiet Ropažu trenažieru zāles un multifunkcionālā skeitparta izveide novadā.

 

Ilvars Ieviņš

Jaunatnes lietu speciālists

 

 

"Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros"

Datora versija