Augusta beigās notika Ropažu novada Jaunatnes lietu speciālistu tikšanās

02.09.2021
Augusta beigās notika Ropažu novada Jaunatnes lietu speciālistu tikšanās
Augusta beigās Ropažu vidusskolā notika Ropažu novada Jaunatnes lietu speciālistu tikšanās.

Vizītē piedalījās Žaklīna Frickausa, Ilvars Ieviņš un Egija Kļaviņa. Tikšanās norisinājās teju četras stundas ļoti draudzīgā gaisotnē, apskatot Ropažu centru, stāstot stāstus no aizgājušās vasaras, daloties pieredzēs un, galvenokārt, apzinot katra speciālista stiprās puses, lai jau tālāk plānotu nākošos soļus darbā ar jaunatni.

Ropažu novada speciālisti:

Garkalnes pagasta Jaunatnes lietu speciāliste Žaklīna Frickausa ir sportiska, aizrautīga ar lielu pieredzi nometņu rīkošanā un organizēšanā, projektu rakstīšanā un realizēšanā. Āra aktivitātes, ūdens sports, burāšana, fitness, velo braukšana kopā ar jauniešiem šis viss ir Žaklīnas dzinulis.

Ilvars Ieviņš  ir Ropažu pagasta Jaunatnes lietu speciālists atraktīvs, pozitīvs, vienmēr smaidīgs ar lielu pieredzi nometņu rīkošanā un lielisku pasākumu veidotājs. Realizējis dažādus projektus novadā, piemēram, skeitparks Ropažos un citus. Jauniešu organizācijas “EU, Ropaži” dibinātājs. Darbā ar jauniešiem izmanto kristīgā skatījuma principus.

Egija Kļaviņa Stopiņu pagasta Jaunatnes lietu speciāliste. Mākslinieciska, radoša, smaidīga, uzņēmīga ar pieredzi projektu rakstīšanā un realizēšanā gan Latvijā, gan ārzemēs. Būt aktīvam caur dažādām jomām ir tas, ko iesaka Egija -  radošas aktivitātes, valodas, pārgājieni, burāšana, māksla utt. Iespēju ir daudz!

Jaunatnes lietu speciālistu sadarbība tika uzsākta jau pavasarī, kad tika strādāts pie jaunā pagasta Jaunatnes nodaļas struktūras izveides un galvenajiem mērķiem nākošajos plānošanas gados.

Šajā reizē tika apspriesti nākošie soļi darbā ar jaunatni: Ropažu novada Jaunatnes lietu plānošanas dokumenta izveide un izstrāde. Jaunatnes komisijas izveide ar regulārām tikšanās reizēm četrreiz gadā, piedaloties Jaunatnes lietu speciālistiem, politiķiem un Jauniešu domes, jauniešu pārstāvjiem. Ropažu novada Jauniešu domes paplašināšana un nostiprināšana. Mājaslapas izstrāde - vienotas, pārskatāmas, jauniešiem uzrunājošas vietnes izveide ar visu aktuālo informāciju jauniešiem – pasākumi, darba iespējas, brīvprātīgais darbs un cita informācija. Jauniešu biedrības atjaunošana Stopiņu pagastā, kas sniedz lielākas iespējas sadarboties un iegūt papildus finansējumu jaunatnei. Nometņu plānošana un izstrādāšana, jauniešu apmaiņu projektu izstrāde.

Vēlamies caur šo rakstu uzrunāt vecākus, vecvecākus, kā arī pašus jauniešus: Esiet aktīvi! Iespēju ir daudz - pasākumi, dažādi projekti, iespējas doties uz ārzemēm jauniešu apmaiņas braucienos un brīvprātīgajā darbā. Intereses gadījumā sazinieties ar Jums ērtāko un uzrunājošāko no Ropažu novada Jaunatnes lietu speciālistiem un norunājiet tikšanos:

Žaklīna Frickausa 29414724;

Ilvars Ieviņš tālr.: 26805400;

Egija Kļaviņa 22722042.

 

Informāciju sagatavoja:
Ropažu novada Jaunatnes lietu speciāliste Egija Kļaviņa

 

Datora versija