Pakalpojumi

Atkārtotu CAR apliecinošu dokumentu izsniegšana
.pdf
07.03.2016
Dzimšanas fakta reģistrācija
.pdf
07.03.2016
Laulības reģistrācija
.pdf
07.03.2016
Miršanas fakta reģistrācija
.pdf
07.03.2016
Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana
.pdf
07.03.2016
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
.pdf
07.03.2016
Datora versija