Dzimtsarakstu nodaļa Ropažos

Dzimtsarakstu nodaļa Ropažos

Darba laiks

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdienās 9:00 - 13:00 un 14:00 - 15:00

Trešdienās 9:00 - 13:00 un 14:00 - 15:00

Ceturtdienās 14:00 - 18:00

 

 Citā laikā - zvanīt pa tālr. 28327129

Konta numurs valsts nodevas ieskaitīšanai:

‌          Ropažu novada pašvaldība

‌          Reģistrācijas Nr. 90000067986

‌          AS "Swedbank", bankas kods HABALV22

‌          konts LV54HABA0551013383687

 

‌ 

56.9726569,24.6343812
Datora versija