Pašvaldības nolikums

Pielikums saistošajiem noteikumiem nr. 1/21 "ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS" Ropažu novada pašvaldības struktūrshēma
.pdf
07.07.2021
Saistošie noteikumi nr. 1/21 "ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS"
.pdf
07.07.2021
Datora versija